Obsługa firm

Obsługa prawa firm

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą m.in na terenie Wodzisławia Śląskiego i okolic, firm prowadzonych w ramach spółki osobowej lub kapitałowej, stowarzyszeń oraz wszelkich innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Oferujemy kompleksowe, stałe doradztwo prawne, jak również pomoc w pojedynczych sprawach gospodarczych, windykacyjnych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych obejmujących również europejski nakaz zapłaty.

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego zajmujemy się zakładaniem i likwidacją spółek, sprzedażą udziałów (akcji), procesami łączenia spółek, podziału i przekształceń, niestandardowym podwyższaniem kapitału zakładowego, a także przymusowym wykupem akcji oraz wpisami zmian i rejestracją w KRS.

Proszę o kontakt celem uzyskania dodatkowych szczegółów świadczonych usług prawnych. Zapraszamy do współpracy prawnej firmy z terenu Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Żor, Rybnika i całego okręgu. Istnieje możliwość pracy zarówno u Klienta w siedzibie jak i w biurze kancelarii adwokackiej mieszczącej się w Wodzisławiu Śląskim.