Klienci indywidualni

Obsługa prawna Klientów Indywidualnych w Wodzisławiu Śląskim i okolicach

Poszukujesz adwokata w Wodzisławiu Śląskim?

Nasza kancelaria adwokacka w Wodzisławiu Śląskim oferuje szeroki zakres usług dla osób fizycznych w zakresie wszystkich dziedzin prawa obejmujących problemy prawne, z jakimi możecie się Państwo spotkać na co dzień. Nasz zespół pomoże Państwu w możliwe najmniej stresujący sposób przebrnąć m.in. przez postępowanie rozwodowe i sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, pomoże Państwu wygrać spór z nieuczciwym pracodawcą oraz znaleźć odpowiednią linię obrony w sprawach karnych.

Zakres naszych usług obejmuje wszystkie dziedziny prawa, w szczególności:

– prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria adwokacka zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomaga w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków. Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

 • o rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • o separację,
 • o wykonywanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

– prawo cywilne

Kancelaria adwokacka podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,
 • sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • Odszkodowania

– prawo karne

Adwokat Monika Raiwa zapewnia kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
  sprawy o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Dogodna lokalizacja kancelarii adwokackiej w Wodzisławiu Śląskim mieszczącej się na Rynku umożliwia łatwy i szybki dojazd samochodem oraz ew. komunikacją publiczną. Na spotkania z p. Adwokat preferujemy wcześniejsze umówienie się telefoniczne.