Cennik usług adwokackich

Cennik usług adwokackich

Kwota wynagrodzenia kancelarii adwokackiej reguluje stosowne rozporządzenie wydane przez Ministra.

Orientacyjną cenę porady, czy za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.

Wysokość honorarium różni się co do zasady w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne także zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.) i co do zasady wynoszą:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm

ustalamy w sposób możliwie najbardziej uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania prawnika, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

  • Ryczałt – to stałej wysokości stawka uiszczana co miesiąc. Zaletą tego rozwiązania, jest, przede wszystkim, brak limitu powierzanych spraw, brak limitu godzinowego pracy adwokata. Nie ma konieczności płacenia za każdą sprawę osobno. Klient ma stały kontakt z adwokatem. Porady prawne udzielane są na bieżąco, także przez telefon.
  • Rozliczenia godzinowe – to forma zapłaty, w której Klient, raz w miesiącu, otrzymuje dokładne rozliczenie godzin pracy prawnika, które zostały przeznaczone na rozwiązanie danej sprawy. Sprawdza się, przede wszystkim, u Klientów, którzy usług adwokackich potrzebują od czasu do czasu.
  • Rozliczenie mieszane– to połączenie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. Klient ustala z Kancelarią kwotę, którą zapłaci za określoną liczbę godzin pracy prawnika. Jeśli po wyczerpaniu limitu godzin, Klient będzie chciał skorzystać z usług prawniczych, naliczona zostanie stawka godzinowa. Na tym sposobie rozliczania, skorzystają przede wszystkim Klienci, którzy na co dzień potrzebują w mniejszym zakresie pomocy prawnej, a okresowo, muszą zwiększyć intensywność współpracy z prawnikiem.
  • Premia od sukcesu (ang. success fee)– to rozliczenie, które stosuję po to, aby Klient miał pewność, że jego sukces będzie również moim sukcesem. W tym przypadku, wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy, która może być nawet niższa od stawki minimalnej, określonej w Rozporządzeniu jw., oraz premii, którą jest z góry określony procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania, lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody. Procent ten jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, prosimy o przysłanie wiadomości e-mail z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem.

Jesteśmy otwarci na współpracę. Istnieje możliwość umówienia się z adwokatem w Państwa firmie.