Obsługa firm

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm prowadzonych w ramach spółki osobowej lub kapitałowej, stowarzyszeń oraz wszelkich innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Oferujemy kompleksowe, stałe doradztwo prawne, jak również pomoc w pojedynczych sprawach gospodarczych, windykacyjnych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych obejmujących również europejski nakaz zapłaty.