Obsługa firm

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm prowadzonych w ramach spółki osobowej lub kapitałowej, stowarzyszeń oraz wszelkich innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Oferujemy kompleksowe, stałe doradztwo prawne, jak również pomoc w pojedynczych sprawach gospodarczych, windykacyjnych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych obejmujących również europejski nakaz zapłaty.

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego zajmujemy się zakładaniem i likwidacją spółek, sprzedażą udziałów (akcji), procesami łączenia spółek, podziału i przekształceń, niestandardowym podwyższaniem kapitału zakładowego, a także przymusowym wykupem akcji oraz wpisami zmian i rejestracją w KRS.

Proszę o kontakt celem uzyskania dodatkowych szczegółów świadczonych usług prawnych.